Gegevensbescherming en privacy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Het gebruik van onze website is in principe mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover er persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld op onze pagina's, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen u erop dat er bij gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kunnen ontstaan. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Privacybeleid voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-button)

Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de “Like-button“ (“Vind ik leuk“) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u op de Facebook “Like-button“ klikt terwijl u op uw Facebook-account bent aangemeld, kunt u de inhoud van onze website aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kan koppelen, meld u dan af van uw Facebook-account.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt de functies van  de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google‏ in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die zijn aangesloten bij de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en aanvullende met het gebruik van de website en het gebruik van internet verbonden diensten aan de website-exploitant te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van cookies door een instelling in uw browsersoftware verhinderen; houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien het vastleggen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Privacybeleid voor het gebruik van Xing

Onze website maakt gebruik van de functies van het netwerk XING. Aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Bij het openen van één van onze pagina's die functies van Xing bevat, wordt er verbinding met servers van Xing gemaakt. Hierbij worden voor zover wij weten geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag geëvalueerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en privacy en de Xing Share-button vindt u in het privacybeleid van Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Cookies

De website maakt deels gebruik van zogenoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe het aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn genoemde "session-cookies". Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de plaatsing van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser inschakelen. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Server-log-files

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenoemde server-log-files die uw browser automatisch naar ons verzendt. Hierbij gaat het om:

  • Browsertype/ browserversie
  • Gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de opvragende computer
  • Tijdstip van serververzoek

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. We behouden ons het recht voor om deze gegevens later te onderzoeken als er concrete aanwijzingen voor illegaal gebruik bij ons bekend worden.

Contactformulier

Persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend en slechts in de mate verzameld zoals u ze met uw kennis zelf ter beschikking stelt. Het gebruik van deze persoonlijke gegevens voor doeleinden van reclame/marktonderzoek en vormgeving van onze diensten vindt alleen plaats wanneer u ons uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.
U hebt op elk moment een herroepingsrecht met betrekking tot een gegeven toestemming.
Een indicatie van de verwerkingsdoelen is te vinden op de betreffende plaats op onze website en is niet onderhevig aan latere wijziging.
Een overdracht van gegevens aan derden vindt zonder uw toestemming alleen plaats indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen gebruik van in het kader van de adresplicht verstrekte contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen in het geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-e-mails, voor.

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig evenals informatie die ons in staat stelt om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en delen deze niet met derden.

De gegeven toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief.